Dops Caritas Crea'sDops Caritas Crea's
Is een groep binnen de familie Drijfhout die is opgericht om zich in te zetten
voor het goede doel.Onze zelfgemaakte spullen verkopen wij voor het goede doel namelijk 'stichting aduard helpt'Met deze stichting gaat Fokke Drijfhout (vader uit het gezin) met een
groep in 2015 voor de derde keer naar Ghana om daar vrijwilligerswerk te doen bij 'Hand in Hand community'.
Dit is een unieke leefgemeenschap voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte en verlaten kinderen en jongvolwassenen uit heel Ghana.
Het geld wat door iedereen uit de groep word opgehaald word volledig besteed aan de stichting 'Hand in Hand' om onderhoud en nieuwbouw te creeren voor de kinderen en het personeel.
websiet: dopcc.webklik.nlGeen opmerkingen: